VÅRA TJÄNSTER

Vårt arbete omfattar ett stort utbud av tjänster. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

ONE-ACCESS

One-Access är utformat för maximal kompatibilitet med äldre åtkomstkontrollsystem, t.ex. RFID, samt de vanligaste ID-kort standarderna på marknaden. Systemet är från start förberett för installation på platser där man redan har ett äldre Access-System och vill migrera över till en mer modern och säkrare standard, One-Access säkerställer att båda systemen fungerar parallellt under en övergångstid.

För att förenkla din och dina användares vardag har vi skapat begreppet "Bring your own Access". Vi menar att du ska ha möjligheten att fritt välja din accessgivare, t.ex. SL-kort, gym-kort, mobiltelefon smycken, ringar eller varför inte ett implantat.

Med One-Access har du maximal valfrihet från dag ett!


ACCESS-AS-A-SERVICE

Cloud Access ger möjlighet till att centraliserad administration av Smart Access och Smart Entry. Vår Cloud lösning har en inbyggt back-up lösning för att stödja snabb och säker återställning av systemet ifall något skulle störa den aktuella installationen. Cloud Access kan även användas för att sammankoppla flera Smart Access installationer för att förenkla administration av accesser och uppföljning av system i bruk.

Även Smart Entry går att sammankoppla med Cloud Access för att stödja centralisering av porttelefon med en telefonväxel för enkel managering och drift.

FIBER-TO-THE-HOME (FTTH)

Westmere utför fiberinstallationer i alla typer av miljöer. Vi sköter planering, eventuellt grävarbete, fiberdragning och installation av datauttaget ute i anläggningen.

SMART ENTRY

Smart Entry är en marknadsledande porttelefonlösning som stödjer enkel och snabb kontakt mellan access-sökande och access-givande part. Lösningen stödjer lättförståelig liststruktur och har ett enkelt gränssnitt för att söka rätt access-givare, samt möjlighet att kommunicera via ljud, bild eller båda för att identifiera access-sökande part av access-givare.

Smart Entry systemet består av porttelefon, back-bone, administrationssystem som ger möjlighet till olika grader av porttelefons-konfigurationer samt uppdatering av programvara för att alltid ha en framtidssäkrad lösning i bruk. Det går att slå på eller av olika konfigurationer samt moduler beroende på vad för funktionalitet som eftersöks av lösningen.


SMART ACCESS

Smart Access är en access-lösning som klarar de högsta säkerhetsklassningarna på marknaden, den stödjer både centraliserad managering över IP och stand-alone installation.

Systemet kan logga vilka som sökt access och stödjer både NFC och Bluetooth teknologi. Detta ger beställaren frihet att använda kort, bricka, mobiltelefon, armband, ring eller implantat för att ge användare möjlighet att identifiera sig och dessutom maximala möjligheter att modifiera access-databas och loggar för administration av systemet.

IP CENTREX

Ingen växel är för liten eller för stor för Westmere. Vi erbjuder telefoniväxellösningar som är smidiga och lätta att hantera. Vår IP-växel innebär att företagets telefoni integreras med företagets datanätverk.

Den mobila växeln kan hanteras var än du är i världen och om ni redan har en befintlig kommunikations-plattform till er kundservice kan vi erbjuda SIP-anslutning som gör er befintliga växel än mer effektiv. 

Boka gratis konsultation