Fastighets-IT konsult

Westmere erbjuder en komplett konsultportfölj inom områden för Fastighets-IT och kan erbjuda konsulttjänster för lång eller korta engagemang. Westmere erbjuder även insatser inom upphandling och förstudier inom t.ex. Energikartläggning eller Hållbarhetsinitiativ.

Westmere är den självklara partnern inom Fastighets-IT!

Låssystem arkitekt

Fastighets-IT och Säkerhet för Fastighetsägare och operatörer som driftar Fastigheter är en central och väldigt viktig fråga! Det är också ett område som förändras och utvecklas kontinuerligt och där det är kritiskt att man har en bred och djuplodande erfarenhet och kunskap för att kunna skapa en långsiktigt hållbar säker miljö. Westmere är en bred och djuplodande kunnig aktör inom Fastighets-IT och perimeterkontroll och är här för dig när du behöver oss!


Smart Låssmed ™

Låssystem och tjänster för låssystem är kritiskt att det funkar kontinuerligt och det är viktigt att även jobba proaktivt med dessa områden för att undvika skadegörelse, inbrott och stöld. Westmere är en Smart Låssmed som jobbar med smarta Låssmedserbjudanden för att tillse att Fastighetsägare och operatörer av Fastigheter kan ha en aktiv och proaktiv partner i sitt arbete för en trygg och säker arbets- och boendemiljö!


Hållbarhetskonsult

Westmere är den självklara partners inom Fastighets-IT och hur man jobbar hållbart med sin Fastighet och sina system och tjänster för att både vara effektiv och hållbar i sin drift! Westmere jobbar brett med hållbarhet och effektivisering i alla led och har tydliga processer för att kontinuerligt verka för att våra kunder ska kunna få maximal ut från dessa perspektiv.


Förstudie Access-System

Westmere stöttar sina kunder i sitt arbetet för att analysera sin nuvarande miljö och sedan dra slutsatser för att få bästa underlag för en eventuell upphandling av access-system. Genom en förstudie levereras av Westmere får man ett fullödig vy på några veckor på sin nuvarande miljö samt vad man har för omedelbara och kommande behov i ett möjligt nästa steg.


EKL – EnergiKartLäggning

En EKL ger en fullödig vy av hur man kan kan effektivisera sin Fastighet gällande energieffektivitet och vilka kortsiktiga såväl som långsiktiga möjliga initiativ man kan göra inom detta. Westmere har en tydlig process för hur man jobbar med detta och ger kunden kontinuerligt stöd i små likväl som stora ställningstagande i hela vägen från initiativ gällande sensormätning till geo-energiinitiativ. Westmere ingår i partnerekosystem med de största aktörerna på marknaden men ger ett oberende tredjepartsperspektiv för sina kunder för att stötta dem i sina val och initiativ oberoende av vilken aktör man vill ska göra detta till slut!