Referenser

Brf Sjöstaden 1

Komplett installation av Westmere One-Access, inklusive Westmere Access-as-a-Service. Föreningen har 167 lägenheter, sex lokaler med tillhörande garage i flera huskroppar och trappuppgångar

Brf Hammarby Sjö 1

Komplett installation av Westmere One-Access system, inklusive Westmere Access-as-a-Service samt bokning-system för övernattningslägenhet och festlokal. Föreningen har 163 lägenheter med tillhörande garage i många olika huskroppar och trappuppgångar.

Brf Farvattnet

Komplett installation av Westmere One-Access system, inklusive Westmere Access-as-a-Service. Föreningen har 102 lägenheter med tillhörande garage i många olika huskroppar och trappuppgångar.

Brf Sjöstaden 3

Komplett installation av Westmere One-Access, inklusive Westmere Access-as-a-Service. Föreningen har 124 lägenheter, fem lokaler med tillhörande garage i många olika huskroppar och trappuppgångar.

Saltsjöqvarntunneln

Byte utav lysrör och armaturer mot LED baserad lysrör och armatur i en 250m lång tunnel. Ljuseffekter längst med en vägg och andra kosmetiska effekter för att höja trivselfaktorn.