Fastighetsnät och Elinstallation

Westmere erbjuder helhetsåtaganden eller delåtaganden för installation av Fastighetsnät och Elinstallation baserat på kundens behov och erbjuder kunden ett bollplank med grund i Westmeres långa erfarenhet inom området.

Med Westmeres styrka inom infrastruktur och telekommunikation levererar vi en stabil grund för våra kunder att lita på inför deras framtida behov. Westmere strävar efter att vara våra kunders bästa leverantör genom att vara ett bollplank och trusted advisor samt att ge helhetslösningar på upplevt svåra problem, allt för att skapa en enklare vardag och mer effektiva lösningar!

Fastighetsnät

Att bygga fastighetsnät kan göras på många olika sätt. Vilket som väljs styrs till stor del av kundensbehov. Vi tar hand om helheten när det gäller fast kommunikationsinfrastruktur för fastigheter, såväl fiber- som kopparbaserad. Åtagandet omfattar allt från förstudie och design, installation och konfiguration till att säkerställa hela leveransen. Det kan även inkludera förvaltning och underhåll av fastighetsnäten.


Elinstallation

Mängden elutrustning och elsystem i en fastighet ökar ständigt. Ett väl utformat och professionellt installerat elsystem förbättrar en egendoms eller industrianläggnings prestanda avsevärt. Med regelbundet och professionellt underhåll säkerställs systemens funktionalitet, livscykellängd och energieffektivitet. Vårt erbjudande inom el omfattar elektriska installationer från lågspänning till högspänning.

Belysning är en del av teknikområdet el och sträcker sig från allmän belysningsteknik till specifik behovsanpassad belysningsstyrning. Vi erbjuder allt från lösningar för gatubelysning, garage, eller till inomhusbelysning så som kontor och trappuppgångar.