Kommun

Säkerhet för vård och skola
Lokaler som är öppna för alla, måste också vara säkra för alla!
I vård- och skollokaler rör sig många människor. Säkerheten måste fungera för personer med olika behov – patienter, elever, personal och besökare. Det gäller dagtid såväl som nattetid.

Säkert och tryggt för alla
För många offentliga lokaler finns det en utmaning i kravet på öppenhet. En vårdcentral eller en högstadieskola måste vara tillgänglig för alla, oavsett om besökaren är pålitlig eller inte. Skadegörelse och hotfullt beteende förekommer, men er säkerhetsutrustning ska hjälpa till att minimera det.
Säkerhetsprodukter med vandalskydd

Valet av produkter är avgörande för att er säkerhetsinstallation ska bli lyckad. Vi känner till problematiken och kan föreslå rätt produkt på rätt plats.
I utsatta miljöer kan det exempelvis handla om en dörrstängare med glidarm, istället för standardarm, för att skolungdomar inte ska kunna ta tag i armen och hänga i den. En läsare till passersystemet med extra vandalskydd. Eller en domekamera med sabotageskyddad kapsling.

Kameraövervakning motverkar skadegörelse
Problem med skadegörelse kan förebyggas genom att tydligt visa att lokalerna övervakas. Kameror, och skyltar som berättar om kameraövervakningen, är ibland tillräckligt för att avskräcka från brott och skadegörelse.

One-Access

Westmeres Access-System erbjudande One-Access; består av Smart Access (digitala lås), Smart Entry (Porttelefon), Cloud Access (back-end system med IP-Växel). One-Access är en flexiblel, modulärt standardiserad lösning som erbjuder en framtidssäkrad miljö då den är icke-proprietär samt robust skalbar för att kontinerligt ge maximal användarglädje!


Digitala lås

Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar. Med digital låset kan du återkalla behörigheterna för en borttappad nyckel via systemet på ett snabbt, lätt och billigt sätt utan att låsen måste bytas ut eller anpassas till nya nycklar. Du behöver inte heller byta ut de nycklar som fortfarande används. (text från iloq hemsida)


IP Centrex

Ingen växel är för liten eller för stor för Westmere. Vi erbjuder telefoniväxellösningar som är smidiga och lätta att hantera. Vår IP-växel innebär att företagets telefoni integreras med företagets datanätverk.

Den mobila växeln kan hanteras var än du är i världen och om ni redan har en befintlig kommunikations-plattform till er kundservice kan vi erbjuda SIP-anslutning som gör er befintliga växel än mer effektiv.


Dörrautomatik

Dörrautomatik öppnar dörren automatiskt där detta behövs av olika skäl. WEstmere har dörrautomatik utav flera olika märken som passar både innerdörr och ytterdörr. Dörrautomatik kan styreas med rörelsesensorer, armbågskontakt, fjärrkontroll eller med Westmeres passersystem.


Larm

Westmere kan leverera ett larmsystem med larmklass 3 (SBSC). Detta system ger kunden en larmlösning där kommunikationen alltid är krypterad, vare sig det sker via IP eller trådlöst. Larmet är redan integrerad med vår One-Access lösning men går även att integrerera med andra system och plattformar.


Kameraövervakning

Vi kan erbjuda kameraövervakning för arbetsplatser, flerbostadshus och offentliga fastigheter. Med vår kameraövervakningssytem får du maximal bildkvalitet och de senaste smarta funktionerna. Kamerorna har en upplösning på hela 5mp och kan även bås med inbyggd optisk zoom som man kan styra direkt från telefonen. Systemet är skalbar och passar både mindre utrymme och organisation men också större utrymme och organisation.


Fastighetsnät

Att bygga fastighetsnät kan göras på många olika sätt. Vilket som väljs styrs till stor del av kundensbehov. Vi tar hand om helheten när det gäller fast kommunikationsinfrastruktur för fastigheter, såväl fiber- som kopparbaserad. Åtagandet omfattar allt från förstudie och design, installation och konfiguration till att säkerställa hela leveransen. Det kan även inkludera förvaltning och underhåll av fastighetsnäten.


Elinstallation

Mängden elutrustning och elsystem i en fastighet ökar ständigt. Ett väl utformat och professionellt installerat elsystem förbättrar en egendoms eller industrianläggnings prestanda avsevärt. Med regelbundet och professionellt underhåll säkerställs systemens funktionalitet, livscykellängd och energieffektivitet. Vårt erbjudande inom el omfattar elektriska installationer från lågspänning till högspänning.nBelysning är en del av teknikområdet el och sträcker sig från allmän belysningsteknik till specifik behovsanpassad belysningsstyrning. Vi erbjuder allt från lösningar för gatubelysning, garage, eller till inomhusbelysning så som kontor och trappuppgångar.


Elfordonsladdare

Möjligheten att på ett enkelt sätt kunna ladda elfordon och laddhybrider har blivit allt viktigare i strävan mot ett mer klimatsmart samhälle. Oavsett om ni behöver en enstaka laddbox eller en omfattande installation med många laddpunkter i ett stort garage, kan Westmere leverera smarta, säkra och kvalitativa paketlösningar. Lösningar som också hanterar såväl lastbalansering som system för debitering av elförbrukning. Vi levererar kompletta och framtidssäkra laddlösningar för bostadsrättsföreningar, företag och publika platser.


Smart Låssmed ™

Låssystem och tjänster för låssystem är kritiskt att det funkar kontinuerligt och det är viktigt att även jobba proaktivt med dessa områden för att undvika skadegörelse, inbrott och stöld. Westmere är en Smart Låssmed som jobbar med smarta Låssmedserbjudanden för att tillse att Fastighetsägare och operatörer av Fastigheter kan ha en aktiv och proaktiv partner i sitt arbete för en trygg och säker arbets- och boendemiljö!


Hållbarhetskonsult

Westmere är den självklara partners inom Fastighets-IT och hur man jobbar hållbart med sin Fastighet och sina system och tjänster för att både vara effektiv och hållbar i sin drift! Westmere jobbar brett med hållbarhet och effektivisering i alla led och har tydliga processer för att kontinuerligt verka för att våra kunder ska kunna få maximal ut från dessa perspektiv.


Smart Booking

Vill du förenkla alla bokningsbara utrymmen i din fastighet? Vi har en bokningsystem som redan är förintegrerad med Smart Access där medlemmar enkelt kan boka gemensamma utrymmen så som tvättstuga och festlokal från datorn i lägenheten eller via smartphones.